Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
 • Oferta Educaţionalăpentru anul scolar 2019 - 2020

  Oferta
  Educaţională

  Oferta educaţională a Liceului Tehnologic Mihai Viteazul .

 • Parteneriat pentru educatieAsociaţia Magister LMV

  Magister
  LMV

  Scopul ASOCIAŢIEI îl constituie sprijinirea realizării obiectivelor educaţionale, dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a şcolii ...

 • Împreună construim cariereProiect în parteneriat

  Împreună construim
  Cariere !

  Proiect de promovare şi dezvoltare realizat în parteneriat cu societatea S.C. Tenaris S.A.

 • 1
 • 2
 • 3

Mihai Viteazul Activitati scolare. Anunturi. Examene - Olimpiade

 

Activităţi si proiecte

Descoperiti ce activități educative și proiecte școlare se desfășoară în cadrul unității.

 

Anunţuri

Fii la curent cu toate noutăţile şi urmăreşte rubrica de anunţuri a şcolii.

 

Examene-Olimpiade

Informaţii cu privire la examene, olimpiadele şi concursurile şcolare organizate în unitate.

 

Mihai Viteazul Aspecte din activitatile scolare

 • Dansuri populare

  Dansuri populare pe terenul sintetic de sport.
 • Vizita elevilor

  Elevi de clasa a VIII-a in vizita la Mihai Viteazul
 • Premiantii

  Elevi si profesori premiati in cadrul concursului Arhitect Junior
 • Promovarea ofertei educationale

  Promovarea ofertei educationale
 • 1
 • 2

Stiinte ale naturii

Stiinte ale naturii

Ştiinţe ale naturii

Materiile studiate pe parcursul celor patru ani iti vor deschide perspective multiple asupra viitoarei tale cariere, pentru ca domeniile de studiu sunt variate.

 • Invatamant liceal clasa a IX-a 
 • Filiera: Teoretica.
 • Profil: Real.

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” - Zalău, oferă pe lângă specializările din domeniul tehnic şi posibilitatea de a studia discipline teoretice ale profilului real. Oferta cuprinde o clasa cu 28 de locuri cu specializarea ştiinte – chimie – biologie. 

Poti studia după terminarea liceului diferite specializări universitare sau postliceale care te pot ajuta să devii tehnician în domeniul medical, asistent  medical, farmacist, medic, laborant, sau, în funcţie de preferinţe specializări în biologie, fizică, chimie, matematică, informatică, cadre didactice de specialitate.

Acest profil oferit de la şcoala noastră oferă un start motivant şi profitabil, iar materiile pe care le veţi studia în liceul nostru vă vor oferi profesii de viitor căutate pe piaţa muncii.

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Calificarea de tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii asigură absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare realizării operaţiilor de planificare, organizare , coordonare şi control al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii specifice domeniului mecanic

 • Invatamant liceal clasa a IX-a 
 • Filiera: Tehnologica. Profil Tehnic.
 • Domeniul: Mecanică.

Ce vei studia? 

 • Notiuni despre constructia si functionarea maşinilor  şi utilajelor industriale , 
 • Lucrări de întreţinere, metode de reparare şi recondiţionare ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor. 
 • Metode de ungere a sistemelor tehnice

Ce avantaje am? 

 • Cabinete şi ateliere de specialitate;
 • Parteneriat cu agenţi economici 
 • Laboratoare de proiectare CAD conectate la internet. 
 • Calificare solicitata de multinationalele din orasul Zalau 

Ce vei face după terminarea liceului?

 • Te poţi integra pe piaţa muncii la orice agent economic care are in dotare masini unelte, utilaje si instalatii; 
 • Poţi urma orice formă de învăţământ superior ; 
 • Poti sa-ti deschizi propria afecere de presari de servicii.

 

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

Tehnician desenator pentru constructii si instalati

Desenatorii in constructii si instalatii pregatesc modele si desene de inginerie, aduna informatii tehnice lucrand in echipe, asista inginerii si arhitectii in proiectarea, intretinerea si repararea constructiilor.

 • Invăţământ liceal clasa a IX-a 
 • Filiera: Tehnologică.
 • Profil Tehnic.
 • Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

Calificarea profesională de Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii face parte din domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 

Pentru construcţia unei clădiri este nevoie de un proiect, iar tehnicianul desenator este cel care execută manual şi cu ajutorul programelor informatice, desenele tehnice, planurile şi reprezentările grafice. 

Ce vei învăţa? Noţiuni generale despre materiale şi tehnologii moderne utilizate în construcţii, instalaţii şi amenajări interioare, executarea de schiţe, planuri şi detalii de arhitectură pentru construcţii şi instalaţii, citirea şi interpretarea desenelor, întocmirea documentaţiei pentru proiecte de arhitectură, executarea desenelor tehnice utilizând programe de proiectare.

Ce avantaje ai? Specializarea oferită de liceul nostru este unică în Sălaj, ea permite formarea de abilităţi practice în executarea desenelor în plan şi spaţiu. Pregătirea se realizează în cabinete şi ateliere de specialitate sub îndrumarea cadrelor didactice ale catedrei de construcţii, specialişti în domeniu.

Perspective oferite: Posibilitatea urmării cursurilor facultăţilor de arhitectură, construcţii, instalaţii sau a facultăţilor din domeniul ingineriei, profesarea ca desenator în firme de proiectare, de consultanţă sau de execuţie în construcţii şi instalaţii. Atât în ţară cât şi în europa oferta locurilor de muncă în acest domeniu este foarte mare.

Zidar - pietrar - tencuitor

Zidar - Pietrar - Tencuitor

Zidar - pietrar - tencuitor

Meseria de zidar are vechi tradiţii, începând de la ancestralele ziduri de cetate realizate, din zidărie de piatră, continuând cu cărămida nearsă,cărămidă şi blocuri ceramice arse, blocuri din bca şi până la elementele de zidărie din beton cu agregate uşoare.

 • Învăţământ profesional clasa a IX-a 
 • Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

 

Meşterii zidari realizează:fundaţii, pereţi, stâlpi, bolţi din zidărie, coşuri de fum, împrejmuiri, etc. Măiestria cu care lucrează poate asigura caliatea nu numai pentru lucrările lor, ci şi pentru toate celelalte lucrări care se realizează ulterior acestora.

De asemenea, zidarul, pietrar, tencuitor pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii (verifică abaterile, curăţă, trasează, umezeşte suprafeţele etc.) şi execută tencuirea elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice şi tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecţie bună şi un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

Sudor

Sudor

Sudor

Calificarea SUDOR asigură absolvenţilor capacitatea de a executa îmbinări sudate, folosind utilajele si echipamentele specifice tehnologiei de sudare indicate în documentaţia tehnologică 

 • Învăţământ profesional clasa a IX-a 
 • Domeniul: Mecanică.

 

Ce vei studia? 

 • sudarea si tăierea cu flacără de gaze
 • sudarea manuală cu electrozi inveliţi
 • sudarea in mediu de gaz protector
 • sudarea prin presiune 
 • sudarea prin procedee speciale
 • sudarea oţelurilor, fontelor si neferoaselor
 • controlul îmbinărilor sudate

Ce avantaje am? 

 • Cabinete şi ateliere de specialitate;
 • Parteneriat cu agenţi economici 
 • Bursa profesionala de 200 lei cu conditia frecventarii cursurilor
 • Diploma de certificare a competentelor profesionale , nivel III, recunoscuta oriunde in lume.
 • Suntem singura scoala din judet unde te poti pregati pentru aceasta meserie.

Ce vei face după terminarea liceului?

 • Te poţi integra pe piaţa muncii la orice agent economic, unde poţi îndeplini lucrari de sudare; 
 • Poti urma în cadrul liceului nostru, cursurile claselor a XI-a, etapă care se finalizează cu Certificat de competenţe nivel IV şi Diplomă de bacalaureat.
 • Poti sa devii antreprenor si sa-ti gestionezi un atelier de sudura.

Stiinte ale naturii - Frecvenţă redusă

Stiinte ale naturii

Stiinte ale naturii - Frecvenţă redusă

Materiile studiate pe parcursul celor patru ani iti vor deschide perspective multiple asupra viitoarei tale cariere, pentru ca domeniile de studiu sunt variate.

 • Invatamant liceal clasa a IX-a, frecvenţă redusă 
 • Filiera: Teoretica.
 • Profil: Real.

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” - Zalău, oferă pe lângă specializările din domeniul tehnic şi posibilitatea de a studia discipline teoretice ale profilului real. Oferta cuprinde o clasa cu 28 de locuri cu specializarea ştiinte – chimie – biologie. 

Poti studia după terminarea liceului diferite specializări universitare sau postliceale care te pot ajuta să devii tehnician în domeniul medical, asistent  medical, farmacist, medic, laborant, sau, în funcţie de preferinţe specializări în biologie, fizică, chimie, matematică, informatică, cadre didactice de specialitate.

Acest profil oferit de la şcoala noastră oferă un start motivant şi profitabil, iar materiile pe care le veţi studia în liceul nostru vă vor oferi profesii de viitor căutate pe piaţa muncii.

Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice

Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice

Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice

Calificarea MECANIC ECHIPAMENTE HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE asigură absolvenţilor capacitatea de a gestiona utilizarea, intretinerea si repararea echipamentelor cu actionare hidraulica si pneumatica

 • Învăţământ profesional clasa a IX-a 
 • Domeniul: Mecanică.

 

Ce vei studia? 

 • Transmiterea şi transformarea mişcării în sistemele tehnice
 • Montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor hidropneumatice
 • Revizia şi întreţinerea si reglarea acestor echipamente
 • Remedierea defecţiunilor şi controlul lucrărilor de reparaţie la echipamentele  hidropneumatice

Ce avantaje am? 

 • Laboratoare modern de specialitate;
 • Parteneriat cu agenţi economici 
 • Bursa profesionala de 200 lei cu conditia frecventarii cursurilor
 • Diploma de certificare a competentelor profesionale , nivel III, recunoscuta oriunde in lume.
 • Suntem singura scoala din judet unde te poti pregati pentru aceasta meserie.
 • Calificare solicitata de multinationalele puternice din zona: Tenaris, Michelin, 

 

Ce vei face după terminarea liceului?

 • Te poţi integra pe piaţa muncii la orice agent economic, unde exista echipament hidro-pneumatic; 
 • Poti urma în cadrul liceului nostru, cursurile claselor a XI-a, etapă care se finalizează cu Certificat de competenţe nivel IV şi Diplomă de bacalaureat.
 • Poti sa devii antreprenor si sa-ti conduci propria afacere

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Instalator, instalatii tehnico-sanitare si de gaze

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Pentru învăţământul profesional începând cu clasa a IX-a, liceul nostru pregăteşte elevi pentru a deveni Instalatori pentru instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze.

 • Învăţământ profesional clasa a IX-a 
 • Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

 

Avantaje:

- Finalizarea studiilor se face cu certificat de competenţe profesionale.

- Bursă profesională în valoare de 200 Ron lunar cu condiţia frecventării cursurilor.

- Angajarea la societăţi de construcţii şi instalaţii din ţară sau străinătate.

- Posibilitatea dezvoltării propriei firme.

- Este o meserie bine plătită şi căutată pe piaţa forţei de muncă.

Tehnician în administraţie - Seral

Tehnician în administraţie

Tehnician în administraţie - Seral

Dacă te vei înscrie la profilul economic administrativ, vei învăţa să utilizezi echipamentele birotice şi softurile specifice în activitatea de secretariat şi contabilitate

 • Invatamant liceal clasa a XI-a, Seral. 
 • Filiera: Tehnologică.
 • Profil: Servicii.
 • Domeniul: Economic

 

Ce vei invata?

 • vei învăţa ce presupune redactarea, primirea, trierea şi trasmiterea corespondenţei; 
 • vei desfăşura activităţi specifice relaţiilor publice şi de protocol; 
 • vei avea activitate de documentare care cuprinde culegerea, selectarea, difuzarea şi clasarea documentaţiei; 
 • vei aplica legislaţia referitoare la funcţionarul public şi administraţia publică; 
 • vei organiza şi conduce actitivăţi în cadrul instituţiilor din administraţia publică. 

 

În formarea acestor abilităţi, un rol important îl are firma de exerciţiu - un concept didactic bazat pe învăţarea prin practică. 

În cadrul liceului activează două firme de exerciţiu: 

 • FE TransAlbina S.R.L. ce comercializează produse apicole;
 • F.E. Paty S.R.L. ce se ocupă cu comercializarea produselor de patiserie. 

Prin această metodă se dezvoltă gândirea critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţilor, auto organizarea şi autoevaluarea. 

Tehnician electromecanic

Tehnician electromecanic

Tehnician electromecanic

Automatizarea unui process tehnologic înseamnă reducerea intervenţiei omului în procesul tehnologic respectiv. În condiţiile tehnologiei moderne, omul doar programează iar apoi supraveghează funcţionarea în bune condiţii a unei instalaţii tehnologice.

 • Invatamant liceal clasa a IX-a 
 • Filiera: Tehnologica. Profil Tehnic.
 • Domeniul: Electronica electromecanică.

Instalaţii de automatizare întalnim atât în domeniul industrial unde sunt reglaţi diferiţi parametrii cum ar fi: temperatura, presiunea, nivelul, debitul,  cât şi în domeniul casnic: iluminatul, sistemele de încălzire dar şi în domeniul de siguranţă şi protecţie: uşi cu închidere sau deschidere pe bază de senzori.

Astfel, elevii care se înscriu la domeniul Electromecanică, prin disciplinele pe care le studiază vor învăţa:

 • Să utilizeze aparate de măsură;
 • Să măsoare parametrii unui circuit (tensiune, curent, rezistenţă, putere, şi să interpreteze rezultatele măsurării);
 • Să comande un proces tehnologic;
 • Să utilizeze senzori şi traductoare în automatizarea instalaţiilor tehnologice;
 • Să regleze parametrii unui proces tehnologic (debit, nivel, temperatură, presiune, curent, tensiune, etc.).

Absolvenţii liceului tehnologic, calificarea tehnician în automatizări vor şti să monteze, să pună în funcţiune, să utilizeze, să întreţină şi să repare instalaţii de automatizare.

 

Mihai Viteazul 49 de ani de activitate

 • Istoric
 • Baza materiala
 • Cadre didactice
 • Elevi
 • Rezultate

Tradiţii

Situată „central”, în municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, instituţia noastră a primit numele de Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, în memoria marelui voievod care a realizat prima unire a Ţărilor Române şi care a repurtat ultima sa victorie la Guruslău în 1601, localitate situată în apropierea Zalăului.

Istoric

Liceul „Mihai Viteazul” din Zalău a fost primul liceu industrial din judeţul Sălaj, inaugurat la 15.09.1969 odată cu reînfiinţarea acestui judeţ.

Read More

Începuturi ...

Cu forţe proprii s-au construit 5 ateliere (1970-1972), sala de sport (1973), localul liceului dupa un proiect unicat (1972-1974), 4 laboratoare de specialitate şi 5 săli de clasă.

Unicat

În anul 2013 a fost înaugurat un laborator de acţionări pneumatice şi hidraulice, unicat la nivelul ţări. Realizat şi sponsorizat de către societatea S.C. Tenaris S.A.

Read More

Titlu 1

Scurt paragraf

Titlu 2

Scurt paragraf 2

Read More

Titlu 1

Scurt paragraf

Titlu 2

Scurt paragraf 2

Read More

Introduction

Orice concurs înseamnă confruntarea valorilor, încercarea de autodepăşire şi presupune pregătire, încordare a spiritului, emoţie şi nelinişte, bucuria reuşitei şi uneori tristeţea neîmplinirii.

Datorită unor rezultate deosebite, şcoala noastră a fost propusă de Ministerul Educaţiei să organizeze faza naţională la Olimpiada disciplinelor din A.C. Tehnologii, domeniul CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE, în anii 2003, 2009, 2012 şi 2016

Read More

Mihai Viteazul

 • Schiţa monografică +

  În anul 2010 a fost lansată schiţa monografică a liceului, poti să o răsfoieşti online accesând link-ul de mai jos Read More
 • Semnează cartea de vizitatori +

  Eşti fost absolvent al liceului?, cadru didactic care a predat la această şcoală? sau doar un colaborator, lasă-ne un mesaj în cartea te oaspeţi. Read More
 • Meniu simplu 3 +

  ceva ceva Read More
 • 1