Profil/Domeniu/Calificare: Tehnic/Mecanică/Tehnician electromecanic

Diriginte: prof. TOMOLE IOANA

Sala de curs: CORP A, SALA 23