Profil/Domeniu/Calificare: Servicii/Tehnician în administrație

Diriginte: prof. REVNIC VASILE

Sala de curs: CORP A, SALA SUBSOL 1