Profil/Domeniu/Calificare: Real/Ştiinţe ale naturii

Diriginte: prof. COSMA SEPTIMIA

Sala de curs: CORP A, SALA 37