Profil/Domeniu/Calificare: Tehnic/Mecanic/Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Diriginte: prof. ARDELEAN CORA

Sala de curs: CORP A, SALA 2 SUBSOL