Profil/Domeniu/Calificare: Mecanica/Sudor și Mecanica/Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice

Diriginte: m.i. MOLDOVAN EMIL

Sala de curs: CORP A, SALA 1 SUBSOL