Bacalaureat 2016. 

Rezultate proba C - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. 

------- CLICK pentru rezultate -------