Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 15 – 18 IULIE 2019, la sediul unității.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL, CALIFICAREA PROFESIONALĂ: TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC

 

1.Fişa de înscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere;

2.Certificatul de absolvire a liceului (original și copie) sau Diploma de Bacalaureat (original și copie) sau   adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2019 (12 clase sau 13 clase);

3.Foaia matricolă clasele IX – XII / XIII (copie legalizată);

4.Documentul de identitate (original şi copie);

5.Certificatul de naştere (original şi copie);

 

6.Certificatul de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;

7.Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea și nu este în evidență cu boli psihice (original);

8.Avizul de principiu pentru candidaţii străini;

9.Un dosar plic de carton.

•Documentele de la punctele 2, 4, 5 și 6vor fi prezentate în original şi în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi cu numele din certificatul de naştere.

 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 5 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice