Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

Înscrierea în învățământul profesional DUAL  pentru anul școlar 2020-2021

 

ÎNSCRIERE - 29 iunie - 3 iulie si 6 iulie 2020

 

Înscrierea se va face prin completarea fişa de opţiuni pentru învăţământul dual şi fişa de înscriere în  învăţământul profesional de stat la secretariatul școlii gimnaziale de la care provine elevul.

Pentru calificările puse la dispozitie de către Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" - Zalău, codurile sunt:

  • ELECTROMECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII INDUSTRIALE-cod fișă înscriere: 543
  • SUDOR- cod fișă înscriere: 511
  • MECANIC ECHIPAMENTE HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE- cod fișă înscriere: 537

 

PROBĂ SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE - 9 iulie

 

Desfăşurarea probelor de admitere

Proba de admitere se susține numai în cazul în care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri alocate  pentru fiecare calificare profesională

Proba suplimentară de admitere va consta în valorificarea mediei de la disciplina matematică din clasa a VIII a. 

Criteriu de  departajare, în cazuil în care pe ultimul loc sunt mai mulți candidați este media generală a claselor V-VIII

 

AFIȘAREA LISTEI CU ELEVII ADMIȘI - 10 iulie 2020

 

Lista cu elevii admiși și a celor respinși se afișează  la sediile unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ dual. 

 

DEPUNEREA DOSARELOR - 13-17 iulie 2020

 

Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi.

Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.

În cazul  în cazul candidatul nu va transmite/depune dosarul de înscriere în intervalul indicat, acesta își pierde locul.

 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 14 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice