Depunerea dosarelor de înscriere pentru elevii admiși la învățământul liceal/profesional DUAL - clasa a IX-a.

 

Pentru învățământul liceal - clasa a IX-a

Perioada: 13-20 iulie 2020 în intervalul orar 09:00 - 14:00 în holul principal al unității.

Dosarele trebuie să conțină următoarele acte:

 • Fișa de înscriere în învățământul liceal.
 • Certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificate conform cu originalul de către unitatea de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesara prezentarea originalului pentru certificare)
 • Copie buletin (unde este cazul)
 • Copie foaie matricolă
 • Adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/teste naționale/examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluare națională
 • Fișa medicală
 • Extras de cont/IBAN obligatoriu deschis pe numele elevului (de la una din băncile: Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română)

 

 

Pentru învățământul profesional DUAL - clasa a IX-a

Perioada: 13-17 iulie 2020 în intervalul orar 09:00 - 14:00 în sala 14, parter intermediar.

Dosarele trebuie să conțină următoarele acte:

 • Fișa de înscriere în învățământul profesional dual
 • Certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificate conform cu originalul de către unitatea de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesara prezentarea originalului pentru certificare)
 • Copie buletin (unde este cazul)
 • Copie foaie matricolă
 • Adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/teste naționale/examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluare națională
 • Fișa medicală
 • Extras de cont/IBAN obligatoriu deschis pe numele elevului (de la una din băncile: Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română)