Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

ANUNT concurs pentru ocuparea postului secretar şcoală 341903

Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău cu sediul în: loc zalău, str. Tudor Vladimirescu   nr. 5 jud. Sălaj,  organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.Denumirea postului secretar şcoală 341903 (conform COR), studii superioare, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată:

 

Concursul se va organiza la  Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău , conform calendarului următor:

Tipul probelor de concurs :  

 

a)Data limită de depunere a dosarelor, Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”Zalău, 06.02.2020 ora 10.00

b)Selecţia dosarelor de înscriere, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 

07.02.2020.02.2020, până la  ora 14.00

c)Proba scrisă, 14.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

d)Depunere contestaţii, 17.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

e)Interviul, 18.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

f)Afişarea rezultatelor finale 18.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 14.00

Citește mai departe...

Înscrierea în învățământul postliceal - 2019

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 15 – 18 IULIE 2019, la sediul unității.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL, CALIFICAREA PROFESIONALĂ: TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC

 

1.Fişa de înscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere;

2.Certificatul de absolvire a liceului (original și copie) sau Diploma de Bacalaureat (original și copie) sau   adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2019 (12 clase sau 13 clase);

3.Foaia matricolă clasele IX – XII / XIII (copie legalizată);

4.Documentul de identitate (original şi copie);

5.Certificatul de naştere (original şi copie);

Citește mai departe...

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 14 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice