Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

CONCURS OCUPARE POST INGRIJITOR – perioadă nedeterminată

CONCURS OCUPARE POST INGRIJITOR – perioadă nedeterminată

• Denumirea postului: Îngrijitor  , cod COR  911201

• Nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaureat

• Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 03.10.2017 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău

• Data limită de depunere a dosarelor: 26.09.2017, ora 14,00

• Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul Liceului Tehnologic”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Citește mai departe...

CONCURS POST VACANT SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE – perioadă nedeterminată

POST  VACANT SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE – perioadă nedeterminată  

• Denumirea postului: supraveghetor de noapte , cod COR  962911

• Nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaureat

• Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 03.10.2017 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău

• Data limită de depunere a dosarelor: 26.09.2017, ora 14,00

• Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul Liceului Tehnologic”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

În vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  vacant de : SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

• să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

• cunoaște limba română, scris și vorbit ;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

• are capacitate deplină de exerciţiu ;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Citește mai departe...

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 25 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice