Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Licitatii, bugete, documente

Prin prezenta, vă anunţăm următoarele:

Descrierea contractului: În corpul C din incinta unităţii noastre sunt necesare  -  REPARAŢII CAPITALE  – REABILITARE SALA NR. 53

Valoarea fără TVA: 18.342,13 lei  

Conditii contract: Durata contractului: 30 de zile

Condiţii de participare: Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile. 

Ofertele vor fi încărcate în Catalogul electronic SICAP, până la termenul limită de primire a ofertelor.

Ofertanţii interesaţi îşi vor posta oferta financiară pe site-ul http.//www.e-licitatie.ro, la rubrica de Proceduri de atribuire-Cumpărări directe-Catalog produse/ servicii/ lucrări, cu menţiunea -  REPARAŢII CAPITALE  – REABILITARE SALA NR. 53– Corp C, Liceul Tehnologic "MIHAI VITEAZUL" Zalău, cod CPV 45453000-7. 

Solicităm precizarea în titlul ofertei şi a numărului atribuit de prezentul anunţ publicitar.

 

Criterii  de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Termenul  limita de primire a ofertelor: 30.07.2019

Informatii suplimentare: Pot fi obţinute de la secretariatul unităţii, telefon 0260.613.853, persoană de contact  Stejeran Cristina. 

Caietul de sarcini va fi pus la dispoziţia ofertanţilor interesaţi la adresa www.mihai-viteazul.ro sau la secretariatul unităţii. 

Propunerea tehnică şi oferta financiară se va realiza în conformitate cu specificaţiile Caietului de sarcini şi va fi transmisă şi în plic închis, la adresa unităţii: Zalău, str. T. Vladimirescu, nr.5, jud. Sălaj, până la data limită de primire a ofertelor.

Pe plic se face menţiunea:   REPARAŢII CAPITALE  – REABILITARE SALA NR. 53 - Corp C, Liceul Tehnologic "MIHAI VITEAZUL" Zalău. 

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut, care va deveni câştigătoare după prezentarea şi îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate. 

Finalizarea achiziţiei se va face în SICAP, prin intermediul Catalogului electronic. 

Nerespectarea denumirii lucrării poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor. 

Nepublicarea în SICAP a informatiilor menţionate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractului, atrage respingerea ofertei depuse la sediu.

 

 

Administrator patrimoniu,

Stejeran Cristina

Autentificare

Cine e online?

Avem 11 vizitatori și nici un membru online