Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Oferta educationala

Resurese materiale

Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" dispune de condiţii materiale şi de posibilităţi reale de modernizare şi îmbunătaţire a acestora.

Citeste mai departe

Resurse umane

Cadre didactice specializate din care: 

 • Cu doctorat: 2
 • Gradul didactic I: 35
 • Gradul didactic II: 5
 • Gradul didactic def: 1 
 • Debutant: 3

Afla mai multe

Parteneri pentru educatie

Parteneriate pentru dotarea unității încheiate cu societățile TenarisSilcotub şi Michelin.

Parteneriate pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică încheiate cu agenții economici.

Citeste mai departe

Tehnician electromecanic

Tehnician electromecanic

Automatizarea unui process tehnologic înseamnă reducerea intervenţiei omului în procesul tehnologic respectiv. În condiţiile tehnologiei moderne, omul doar programează iar apoi supraveghează funcţionarea în bune condiţii a unei instalaţii tehnologice.

 • Invatamant liceal clasa a IX-a 
 • Filiera: Tehnologica. Profil Tehnic.
 • Domeniul: Electronica electromecanică.

Instalaţii de automatizare întalnim atât în domeniul industrial unde sunt reglaţi diferiţi parametrii cum ar fi: temperatura, presiunea, nivelul, debitul,  cât şi în domeniul casnic: iluminatul, sistemele de încălzire dar şi în domeniul de siguranţă şi protecţie: uşi cu închidere sau deschidere pe bază de senzori.

Astfel, elevii care se înscriu la domeniul Electromecanică, prin disciplinele pe care le studiază vor învăţa:

 • Să utilizeze aparate de măsură;
 • Să măsoare parametrii unui circuit (tensiune, curent, rezistenţă, putere, şi să interpreteze rezultatele măsurării);
 • Să comande un proces tehnologic;
 • Să utilizeze senzori şi traductoare în automatizarea instalaţiilor tehnologice;
 • Să regleze parametrii unui proces tehnologic (debit, nivel, temperatură, presiune, curent, tensiune, etc.).

Absolvenţii liceului tehnologic, calificarea tehnician în automatizări vor şti să monteze, să pună în funcţiune, să utilizeze, să întreţină şi să repare instalaţii de automatizare.

 

Film de prezentare a ofertei educationale

De ce să alegi Mihai Viteazul