Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Oferta educationala

Resurse materiale

Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" dispune de condiţii materiale şi de posibilităţi reale de modernizare şi îmbunătaţire a acestora.

Citeste mai departe

Resurse umane

Cadre didactice specializate din care: 

  • Cu doctorat: 2
  • Gradul didactic I: 29
  • Gradul didactic II: 7
  • Gradul didactic def: 5 
  • Debutant: 5

Afla mai multe

Parteneri pentru educatie

Parteneriate pentru dotarea unității încheiate cu societățile TenarisSilcotub şi Michelin.

Parteneriate pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică încheiate cu agenții economici.

Citeste mai departe

Mozaicar - montator placaje width=

Mozaicar - montator placaje

Mozaicarul-montator placaje pregăteşte suprafeţele de construcţie pentru acoperirea acestora cu diferite materiale prefabricate sau turnate, toarnă şape, aplică materiale prefabricate sau turnate la partea superioară a planşeelor, pe pereţi sau pe alte elemente de construcţie în scopuri decorative ori de altă natură, întreţine şi repară pardoseli şi placaje.

  • Învăţământ profesional clasa a IX-a 
  • Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

După dobândirea calificării profesionale de nivel 3,absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă în meseriile: faianţar; montator placaje interioare şi exterioare;mozaicar (exclusiv restaurator);parchetar; mozaicar restaurator sau pot urma cursurile învățământului liceal.

Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat)

Învățământ profesional DUAL

Învățământ profesional