Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Învățământ profesional DUAL - LTMV Zalău

 

 

Informații despre  proba suplimentară de admitere în învățământul DUAL la Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul”, Zalău

 

EXTRAS DIN METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3:

Admiterea în învăţământul dual se realizează, în fiecare etapă, astfel:

a) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ şi nu s-au organizat probe de admitere, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului. În portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul dual, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%;

b) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite sau în situaţia în care s-au organizat probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită lalit. a) şi în proporţie de 30% media notelor obţinute la probele de admitere stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în colaborare cu operatorii economici, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7).

 

Organizarea probei suplimentară de admitere: 

•Proba scrisă, numai în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ - constă în susţinerea unui test scris la disciplina Matematică, elaborat de comisia de admitere (conform programei și modelului de subiect atasate).

•Interviu, independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri oferite de unitatea de învăţământ. 

 

Se vor respecta toate măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

 

Autentificare

Cine e online?

Avem 29 vizitatori și nici un membru online