Anunţuri - Noutăţi

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare,  organizează în data de   15.12.2020  examen pentru promovarea in alta treapta profesionala a postului de  SECRETAR  ȘEF  din II in I

 

TEMATICA CONCURSULUI:

1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;

2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;

3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;

4. Arhivarea și circuitul documentelor;

5. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR;

 

BIBILOGRAFIE:

1. Legea 1/2011- Legea Educației Naționale

2. O.M.E.C 5447/2020- Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

3. Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

4. LG. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

5. H.G. 286/2011 de aprobare a Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui  post vacant sau temporar vacant;

6. H.G. 250/1992 – actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;

7. O.U.G. nr.10/2008 – salarizarea personalului nedidactic din învățământ;

8. Legea 263/2010- actualizată privind sistemul unitar de pensii publice;

9. Hotărârea nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devine folosibile

10. H.G. 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților;

11. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

12. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale republicată;

 

Calendarul de desfăşurare a examenului :

1. Desfăşurare proba scrisă, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 15.12.2020, ora 10.00

 

Director,

Prof. Rus Gheorghina Dana

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 8 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice