Anunţuri - Noutăţi

Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”, cu sediul în localitatea Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr.5, judeţul Sălaj, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de PAZNIC I M (PORTAR), 1 NORMA, pe durată nedeterminată,  nivelul postului: studii generale.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS :

Dosarele de concurs  se depun până în data de  22.02.2021  , între orele 9,00-12,00 la secretariatul Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău. Persoana de contact: secretar Iluț Mariana, telefon 0260/613853, e-mail: lmv_zalau(at)yahoo.com

Relaţii privind bibliografia şi înscrierea sunt afişate la sediul instituţiei  din localitatea Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5 , judeţul Sălaj şi pe site-ul oficial al Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul”,  secţiunea Anunţuri.

Condiţii necesare pentru ocuparea postului sunt stabilite pe baza fișei postului, după cum urmează: 

 • condiții de studii: generale sau medii; 
 • vechime de minim  7 ani în specialitate ca și paznic; 
 • persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să fie atestată  profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare sau certificat de absolvire a unui curs în specialitatea postului), 

 

PROBELE DE CONCURS

 • Proba scrisa din  bibliografia ceruta: în data de  08.03.2021,ora  10,00
 • Interviu: în data de 10.03.2021,ora  10,00

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului vacant  de Paznic

 1. Legea 333/2003, actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul VI., art.47,48. 
 2. Hotărârea  de Guvern nr. 301 din 11 aprilie 2012, acualizată,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 
 3. Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I. și IV. 
 4. Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I. șiII. 
 5. Legeanr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II. 
 6. OMEC nr. 5.447/31.08.2020  privind Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar; Titlul IV.– Personalul unităților de învățământ; Capitolul III.- Personalul nedidactic. 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 4 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice