Anunţuri - Noutăţi

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 1336/28.10.2022,  organizează în data de   27.02.2023  examen pentru promovarea in alta treapta profesionala a postului de  SECRETAR  din II in I.

TEMATICA CONCURSULUI:

1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;

2. Arhivarea și circuitul documentelor;

3. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR;

 

BIBILOGRAFIE:

1. Legea 1/2011- Legea Educației Naționale cu modificările ulterioare.

2. O.M.E. 4183/04.07.2022   - Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

3. O.M.E.N.C.S nr. 4742/10.08.2016 – Statutul elevului.

4. Hotărârea nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devine folosibile

5. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale republicată;

6. Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ.

 

Calendarul de desfăşurare a examenului :

1. Desfăşurare proba scrisă, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 27.02.2023, ora 10.00

 

Director,

Prof. Rus Gheorghina Dana

 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 9 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice