Anunţuri - Noutăţi

CONCURS OCUPARE POST INGRIJITOR – perioadă nedeterminată

CONCURS OCUPARE POST INGRIJITOR – perioadă nedeterminată

• Denumirea postului: Îngrijitor  , cod COR  911201

• Nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaureat

• Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 03.10.2017 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău

• Data limită de depunere a dosarelor: 26.09.2017, ora 14,00

• Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul Liceului Tehnologic”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Citește mai departe...

CONCURS POST VACANT SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE – perioadă nedeterminată

POST  VACANT SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE – perioadă nedeterminată  

• Denumirea postului: supraveghetor de noapte , cod COR  962911

• Nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaureat

• Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 03.10.2017 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău

• Data limită de depunere a dosarelor: 26.09.2017, ora 14,00

• Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul Liceului Tehnologic”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

În vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  vacant de : SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

• să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

• cunoaște limba română, scris și vorbit ;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

• are capacitate deplină de exerciţiu ;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Citește mai departe...

Alege-ți drumul! Învăţământ profesional şi învăţământ dual

Oferta educaţională 2017-2018 – învăţământ profesional şi învăţământ dual

Începând cu anul şcolar 2017-2018, absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în:

  • Învăţământul profesional
  • Învăţământul dual

Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
  • 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual

Prima etapă pentru înscrierea elevilor se va derula în perioadele 12-16 iunie 2017 şi 26-30 iunie 2017, în care se vor realiza următoarele:

Citește mai departe...

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice