Anunţuri - Noutăţi

CONCURS OCUPARE POST INGRIJITOR – perioadă nedeterminată

Denumirea postului: Îngrijitor, cod COR  515301

 • Nivelul studiilor: MEDII
 • Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 19.07.2022 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău.
 • Data limită de depunere a dosarelor 08.07.2022, ora 12,00.
 • Informații suplimentare la secretariatul Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

În vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  vacant: ÎNGRIJITOR 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 • să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit ;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 • are capacitate deplină de exerciţiu ;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Citește mai departe...

CONCURS OCUPARE POST INGRIJITOR – perioadă nedeterminată

Denumirea postului: Îngrijitor, cod COR  515301

Nivelul studiilor: MEDII

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 12.01.2022 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău

Data limită de depunere a dosarelor 31.12.2021, ora 14,00

Informații suplimentare la secretariatul Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853

Citește mai departe...

CONCURS OCUPARE POST PAZNIC – perioadă nedeterminată

Denumirea postului: PAZNIC – I M (1 POST), cod COR  962907

Nivelul studiilor:  medii.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 12.01.2022 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău.

Data limită de depunere a dosarelor: 31.12.2021, ora 14,00.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853.

Citește mai departe...

Anunț - Admitere învățământ DUAL 2021

Proba suplimentară de admitere pentru învățământul DUAL va avea loc miercuri, 21.07.2021, ora 09:00. 

Candidații se vor prezenta la ora 08:30 în curtea Liceului Tehnologic "Mihai Viteazul" - Zalău, având asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris. 

Mult succes. 

Vă așteptăm cu mult drag. 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 8 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice