Magister L.M.V

Asociatia Magister LMV

Denumirea asociaţiei este "ASOCIAŢIA MAGISTER L.M.V." (denumită în continuare “Asociaţie”), conform Dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 140849 din data de 05.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei.

Scopul ASOCIAŢIEI îl constituie sprijinirea realizării obiectivelor educaţionale, dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a şcolii, sprijinirea şcolii în realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire şi educare a elevilor, reprezentarea şi promovarea asociaţiei, atragerea de fonduri în vederea sprijinirii atât în ceea ce priveşte activitatea didactică şi în mod direct susţinerea elevilor cu rerzultate deosebite pentru a putea participa la diferite competiţii interne şi internaţionale.

 • Membrii fondatori ai ASOCIATIEI: +

  Ardelean Cora, Adam Adela, Buda Cosmin Paul, Damsa Rodica Steluta, Mizgai Carmen, Niste Florin, Pop Simona Mihaela, Remes Viorica Rodica, Revnic Vasile, Pandrea Daniel Lucian, Tomole Ioana, Rus Dana Gheorghina, Birta Rita Meda
 • Presedinte: +

  Inf. Buda Cosmin Paul
 • Vicepresedinte: +

  prof. Revnic Vasile
 • Trezorier: +

  Prof. Tomole Ioana
 • Contabil: +

  Prof. Tihoan Adela, Ec. Magdas Patricia
 • 1

Modul de dobândire şi pierdere a calităţii de membru

Art.9 

(1) Asociaţia este persoana juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit), în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul statut. Membrii asociaţiei sunt: membri fondatori, membri, membri de onoare. 

(2) Persoanele care au participat la înfiinţarea asociaţiei şi figurează ca atare în actele destinate înregistrarii sunt membri fondatori. 

(3) Pot fi membri ai asociatiei: 

 • Profesori sau angajati ai şcolii; 
 • Alte persoane care aderă şi recunosc statutul, acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei. 

(4) Membrii de onoare pot fi personalităţi din ţară sau străinatate care împărtăşesc scopul şi obiectivele asociaţiei şi o sprijină în activitatea sa. Calitatea de membru de onoare va fi acordată de Consiliul Director prin votul a cel puţin 5 membri. 

(5) Drepturile membrilor asociatiei: 

 • de a alege şi de a fi aleşi în Consiliul Director; 
 • de a participa cu drept de vot la adunarea generală şi la alegerea organelor de conducere a asociaţiei; 
 • de a-şi exprima liber opiniile proprii la toate nivelurile asociaţiei; 
 • de a participa la toate programele şi activităţile desfăşurate de asociaţie; 
 • să fie reprezentaţi în consiliul de administraţie al şcolii. 

(6) Îndatoririle membrilor asociaţiei sunt: 

 • de a respecta prevederile statutului asociaţiei; 
 • de a respecta hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale asociaţiei;
 • de a participa efectiv la realizarea scopului şi obiectivelor asociatiei;

(7) Calitatea de membru se pierde în următoarele situaţii; 

 • la cerere 
 • încălcarea gravă a prevederilor Statutului asociatiei; 
 • producerea de prejudicii morale sau materiale asociaţiei; 
 • activităţi contrare scopului asociaţiei; 
 • nerespectarea hotărârilor Consiliului Director şi a Adunării Generale; 
 • neonorarea cotizaţiei stabilite. 

 

Autentificare

Doneaza 2%

Puteţi participa în sprijinirea Asociaţiei prin donarea a 2% din impozitul pe venit. Pentru aceasta puteţi descărca formularul de mai jos:

Cerere 2%

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 17 vizitatori și nici un membru online

Contact Asociatie

Puteţi să ne contactaţi prin email la adresa:

lmv.magister[at]yahoo.com

sau prin telefon/fax: 0360 566 940

Obiectivele Asociatiei

 • propunerea de discipline şi domenii care să se studieze prin curricula la decizia conducerii şcolii; 
 • identificarea surselor de finanţare extrabugetară şi folosirea acestora în colaborare cu Consiliul de Administraţie al şcolii; 
 • sprijinirea parteneriatelor educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local, naţional şi internaţional; 
 • intretinerea şi modernizarea bazei materiale din şcoală; 
 • susţinerea şcolii în organizarea şi desfăşurarea unor concursuri locale, naţionale sau internaţionale în domeniile de învăţământ stabilite; 
 • susţinerea şcolii în organizarea şi desfăşurarea unor festivităţi semestiale şi anuale; 
 • implicarea în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor; 
 • sprijinirea financiară a unor activităţi extrascolare; 
 • alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii. 

Statutul Asociatiei

Statutul Asociaţiei Magister L.M.V. poate fi consultat în intregime accesând link-ul de mai jos:

Statut

Veniturile Asociatiei

Veniturile Asociatiei provin din: 

 • cotizaţiile membrilor care se stabilesc anual în Adunarea Generală. 
 • dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; 
 • venituri realizate din activităţi economice directe; 
 • donaţii, sponsorizări sau legate, din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară sau din străinatate, potrivit legii; 
 • contribuţii în bani (lei şi/sau valută), bunuri mobile şi /sau imobile, sau din orice alte mijloace prevăzute de lege, primite de la părinţii elevilor, persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate. 
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 
 • alte venituri ce nu contravin legislaţiei în vigoare sau prevederilor prezentului statut.