Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Examene - Concursuri

Bacalaureat 2016 - Evaluarea competenţelor digitale - PROBA D

Sala de examen este laboratorul de informatică din sala 55. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de examen până cel tarziu ora 12:30. Aceştia vor avea obligatoriu asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris. Examenul începe la ora 13:00 şi timpul de lucru efectiv este de 90 de minute. 

REPARTIZARE PE ZILE 

Pentru rezolvarea fişei A - cu acces la internet - se alocă 15 minute. După finalizarea fişei A candidatul primeşte fişa B şi are la dispoziţie 75 de minute pentru rezolvarea sarcinilor de lucru - fără acces la internet. 

Nota bene: Art. 48. alin. 2. Se  interzice candidaţilor  să pătrundă în sală cu orice fel  de  lucrări: manuale, dicţionare,   notiţe,   însemnări   etc.,  care   ar   putea fi   utilizate  pentru   rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de  calcul sau de comunicare.   Nerespectarea   dispoziţiilor referitoare   la  introducerea   de    materiale interzise  în sala de  examen duce la eliminarea  din examen a candidatului de  către preşedintele  comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise  au fost folosite sau  nu.

 

Autentificare

Cine e online?

Avem 21 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice