Anunţuri - Noutăţi

Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”, cu sediul în localitatea Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr.5, judeţul Sălaj, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU, GRADUL I S, pe durată determinată până la revenirea titularului pe post,  nivelul postului: studii superioare.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS :

Dosarele de concurs  se depun până în data de  06.11.2020  , între orele 9,00-12,00 la secretariatul Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău. Persoana de contact: secretar Iluț Mariana, telefon 0260/613853, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Relaţii privind bibliografia şi înscrierea sunt afişate la sediul instituţiei  din localitatea Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5 , judeţul Sălaj şi pe site-ul oficial al Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul”, secţiunea Anunţuri.

Condiţii necesare pentru ocuparea postului :

 • studii superioare, inginer/economist, conform Legii nr.1/2011
 • vechime in specialitatea postului constituie avantaj                                  
 • cunostinte operare PC in limbaje specifice(Word, Excel,INDECO, ROEMS, SIIIR, SICAP, GESSTOC)

Acte necesare la dosar:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Diploma de studii –copie;
 • Carnet de munca-copie şi adeverinţă care să ateste vechimea in specialitate;
 • Act de identitate şi  certificat de naştere- copie;
 • Certificat de căsătorie, după caz – copie;
 • Adeverinţă medicală - care să ateste starea de sănătate corespunzătoare – eliberată de către medicul de familie;
 • Curriculum vitae;
 • Cazier judiciar.

Copiile nelegalizate vor fi însoțite de actele originale, pentru certificarea conformității.

 

PROBELE DE CONCURS

- Proba scrisa din  bibliografia ceruta: în data de  09.11.2020,ora 9,00

- Proba practica de utilizare a calculatorului: în data de 10.11.2020,ora 9,00

- Interviu: în data de 11.11.2020,ora 9,00

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu  pe perioadă determinată

 • O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Legea nr.22/1969, modificata si completata prin Legea nr.54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea  de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
 • Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
 • H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, modificata;
 • Legea nr. 1/2011 , Legea Educatiei Nationale;
 • Ordinul MEC nr.5447/2020 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;
 • Legea nr. 319/2006 –Legea securitatii si sanatatii in munca , cu modificarile  si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor,actualizata;
 • Hotararea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 • ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 

 

 

DIRECTOR,

Prof. RUS GHEORGHINA DANA

 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 40 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice